Vejlederrollen

Kære studerende. Hermed har jeg opridset fire punkter, som definerer, hvordan jeg vejleder, og hvad jeg forventer af de studerende under denne process. Ud over nedenstående punkter, så tager vi i øvrigt et indledende møde efter vi har aftalt, at jeg kan vejlede projektet. Til dette møde laver vi et udkast til møder i fremtiden og vigtige deadlines. Således kan jeg også danne mig et overblik over, hvornår de studerende har særligt brug for min vejledning, og hvornår jeg måske er mindre tilgængelig på grund af undervisning eller konferencer osv.

1. Vejledning betyder den studerende skal tage initiativet

Som vejleder forventer jeg, at den studerende tager eget initiativ til at lære. Det betyder, jeg gerne hjælper den studerende på rette vej, så frem den studerende selv viser initiativ til at opsøge viden og udvikle idéer på egen hånd.

2. Vejledning med udgangspunkt i konkrete planer og idéer på tekst

I praksis betyder dette, at jeg forventer den studerende altid har skrevet et stykke tekst inden vores møde, som kan være udgangspunktet for vores vejledermøde. Det kan enten være en tidlig litteratursøgning, et udkast til projektets metode, en oversigt over temaer til analysen osv. Tekst skal sendes til mig senest 24 timer inden mødet og ved længere tekster op til 48 timer før. Således kan jeg også love at have gennemlæst teksten op til mødet.

3. Vejledning som tilpasses den studerendes indsats

Jeg vejleder med udgangspunkt i den studerendes egen indsats. Det betyder, du får mere og bedre vejledning, jo mere du selv arbejder og viser initiativ. Studerende, som ikke selv udviser ambition og bruger den nødvendige tid på at sætte sig godt ind i projektet løbende, kan således heller ikke forvente, at vejlederen bruger ekstra tid på at hjælpe denne studerende. Jeg hjælper naturligvis gerne studerende, som sidder fast i projektet, så længe de viser, at de har arbejdet med at løse det selvstændigt først.

4. Jeg kan vejlede de fleste projekter, der relaterer sig til internettets rolle i samfundet

…men herunder er det særligt sociale medier, som jeg har beskæftiget mig med akademisk. Disse emner herunder er jeg særligt egnet til at vejlede:

  • Internetkultur og kulturelle fænomener online
  • Politisk kommunikation på sociale medier
  • Strategisk kommunikation på sociale medier
  • Politisk debat og deliberation online
  • Medborgerskab og demokratiske processor online
  • Privatliv og sikkerhed online

Hvis dit emne ikke relaterer sig direkte til ovenstående, så er du altid velkommen til at skrive til mig, og så kan vi tage en snak om, hvorvidt dit emne passer til mine kompentencer 🙂