Vejlederforløb

Nedenfor har jeg lavet et typisk forløb for et projekt eller speciale med udgangspunkt i fire møder på et semester. Bemærk at nedenstående er et forsimplet idealforløb. Det betyder at de individuelle vejledermøder altid vil tage udgangspunkt i den/de studerendes proces og behov. Nedestående kan dog bruges som udgangspunkt for at planlægge vejledningsforløbet i starten.

Husk tekst sendes to dage inden mødet. Hvis teksten overstiger 10 sider, så er det særlig vigtigt at sende en læsevejledning for at sikre fokuseret feedback. Hvis der sendes over 20 sider, så vil jeg typisk skimme det tilsendte medmindre der er sendt en fokuseret læsevejledning.

Dagsorden for dagen bestemmes af den studerende men tager typisk udgangspunkt i den tilsendte tekst samt den næste fase i projektforløbet. Dagsorden sendes typisk forud for mødet i samme e-mail med teksten to dage inden mødet – eventuelt i kort punktform.

 1. vejledermøde
  Send tekst: Problemfelt og problemformulering (WIP)
  Dagsorden: Hvordan defineres emnet og relevans i en videnskabelig kontekst
 2. vejledermøde
  Send tekst: Litteraturliste og mulig hovedteori (WIP)
  Dagsorden: Hvilken teori og hvilken metode passer godt sammen og til emnet?
 3. vejledermøde
  Send tekst: Endeligt forskningsdesign og metode (skrevet til opgaven)
  Dagsorden: Hvor langt er empiriindsamling, og hvilken analyse passer til?
 4. vejledermøde
  Send tekst: Analyseafsnit (skrevet til opgaven)
  Dagsorden: Hvad er de centrale pointer i analysen? Hvad skal diskussionen handle om, og hvorfor er dette studie vigtigt og for hvem?